Menu

We hebben een nieuwe kaart! Binnenkort staat deze ook online

In verband met voorbereidingen en aansprakelijkheid dient u allergieën direct bij binnenkomst of bij reserveren aan ons door te geven!
Im Zusammenhang mit Vorbereitungen und Haftung müssen Sie uns Allergien unverzüglich bei Ankunft oder Reservierung melden!
In connection with preparations and liability, you must report allergies to us immediately upon arrival or upon reservation!

Reageren is niet mogelijk